بخش مخصوص اعضاء انجمن


پرسش و پاسخ های تخصصی در زمینه بتن سبک سلولی
مهمترین توصیه های فنی:
طرح اختلاط بهینه در تولید بلوک با کیفیت مناسب.
طرح اختلاط شرکت سرکانتک در چگالی های گوناگون.

صورتجلسات هیئت مدیره بر حسب آخرین تاریخ و شماره:
951226 صورتجلسه شماره 65
950924 صورتجلسه شماره 64
950631 صورتجلسه شماره 63
950527 صورتجلسه شماره 62
950423 صورتجلسه شماره 61
950219 صورتجلسه شماره 60
950118 صورتجلسه شماره 59
941212 صورتجلسه شماره 58
941128 صورتجلسه شماره 57
941016 صورتجلسه شماره 56
941002 صورتجلسه شماره 55 ( اولین جلسه هیئت مدیره جدید)
940818 صورتجلسه شماره 54
940602 صورتجلسه شماره 53
940512 صورتجلسه شماره 52
940221 صورتجلسه شماره 51
940130 صورتجلسه شماره 50
931201 صورتجلسه شماره 49
931106 صورتجلسه شماره 48
931011 صورتجلسه شماره 47
930911 صورتجلسه شماره 46
930819 صورتجلسه شماره 45
930728 صورتجلسه شماره 44
930714 صورتجلسه شماره 43
930631 صورتجلسه شماره 42
930603 صورتجلسه شماره 41
930527 صورتجلسه شماره 40
930513 صورتجلسه شماره 39
930402 صورتجلسه شماره 38
930310 صورتجلسه شماره 37
930222 صورتجلسه شماره 36
930201 صورتجلسه شماره 35
930125 صورتجلسه شماره 34
930118 صورتجلسه شماره 33
920730 صورتجلسه شماره 32
920613 صورتجلسه شماره 31
920528 صورتجلسه شماره 30
920507 صورتجلسه شماره 29
920424 صورتجلسه شماره 28
920410 صورتجلسه شماره 27
920313 صورتجلسه شماره 26
920230 صورتجلسه شماره 25
920216 صورتجلسه شماره 24
920205 صورتجلسه شماره 23
911205 صورتجلسه شماره 22
911109 صورتجلسه شماره 21
911027 صورتجلسه شماره 20
910925 صورتجلسه شماره 19
910902 صورتجلسه شماره 18
910815 صورتجلسه شماره 17
910729 صورتجلسه شماره 16
910630 صورتجلسه شماره 15
910623 صورتجلسه شماره 14
910604 صورتجلسه شماره 13
910518 صورتجلسه شماره 12
910505 صورتجلسه شماره 11
910429 صورتجلسه شماره 10
910419 صورتجلسه شماره 9
910412 صورتجلسه شماره 8
910405 صورتجلسه شماره 7
910230 صورتجلسه شماره 6
910223 صورتجلسه شماره 5
910216 صورتجلسه شماره 4
910206 صورتجلسه شماره 3
901224 صورتجلسه شماره 2
901116 صورتجلسه شماره 1

مهمترین مراسلات انجمن بر حسب آخرین تاریخ:
با توجه به محدودیت های ایجاد شده در رابطه با سرعت آپلود سایت، درج نامه های انجمن از خرداد 96 صورت نگرفته است.
960231 نامه وزارت کار در رابطه با انتخاب دبیر جدید و جابجائی دفتر مرکزی انجمن از مشهد به تهران جهت درج در روزنامه خراسان.
960231 نامه وزارت کار در رابطه با انتخاب دبیر جدید و جابجائی دفتر مرکزی انجمن از مشهد به تهران جهت درج در روزنامه رسمی.
960226 بیانیه انجمن در حمایت دبیر و هیئت مدیره از انتخاب آقای دکتر روحانی برای ریاست جمهوری و دعوت به شرکت اعضاء.
960225 نامه وزارت کار در رابطه با انتخاب دبیر جدید و جابجائی دفتر مرکزی انجمن از مشهد به تهران.
960218 بسته های تولید ملی، سرمایه گذاری و اشتغال از وزارت صنایع - 1.
960218 ببسته های تولید ملی، سرمایه گذاری و اشتغال از وزارت صنایع - 2.
960218 بسته های تولید ملی، سرمایه گذاری و اشتغال از وزارت صنایع - 3.
960218 بسته های تولید ملی، سرمایه گذاری و اشتغال از وزارت صنایع - 4.
960218 بسته های تولید ملی، سرمایه گذاری و اشتغال از وزارت صنایع - 5.
960218 بسته های تولید ملی، سرمایه گذاری و اشتغال از وزارت صنایع - 6.
960218 بسته های تولید ملی، سرمایه گذاری و اشتغال از وزارت صنایع - 7.
960218 بسته های تولید ملی، سرمایه گذاری و اشتغال از وزارت صنایع - 8.
960218 بسته های تولید ملی، سرمایه گذاری و اشتغال از وزارت صنایع - 9.
960218 بسته رونق تولید و اشتغال در بخش تجارت خارجی - 1.
960218 بسته رونق تولید و اشتغال در بخش تجارت خارجی - 2.
960218 بسته رونق تولید و اشتغال در بخش تجارت خارجی - 3.
960218 بسته رونق تولید و اشتغال در بخش تجارت خارجی - 4.
960218 بسته رونق تولید و اشتغال در بخش تجارت خارجی - 5.
960216 دریافت تسهیلات اعتبار اسنادی بلند مدت یوزانس - 1.
960216 دریافت تسهیلات اعتبار اسنادی بلند مدت یوزانس - 2.
960216 دریافت تسهیلات اعتبار اسنادی بلند مدت یوزانس - 3.
960216 دریافت تسهیلات اعتبار اسنادی بلند مدت یوزانس - 4.
960216 دریافت تسهیلات اعتبار اسنادی بلند مدت یوزانس - 5.
960216 دریافت تسهیلات اعتبار اسنادی بلند مدت یوزانس - 6.
960216 دریافت تسهیلات اعتبار اسنادی بلند مدت یوزانس - 7.
960216 دریافت تسهیلات اعتبار اسنادی بلند مدت یوزانس - 8.
960216 دریافت تسهیلات اعتبار اسنادی بلند مدت یوزانس - 9.
960216 دریافت تسهیلات اعتبار اسنادی بلند مدت یوزانس - 10.
960216 دعوت از انجمن جهت شرکت در دوازدهمین اجلاس کمیسیون مشترک ایران - ازبکستان - 1.
960216 دعوت از انجمن جهت شرکت در دوازدهمین اجلاس کمیسیون مشترک ایران - ازبکستان - 2.
960216 دعوت از انجمن جهت شرکت در دوازدهمین اجلاس کمیسیون مشترک ایران - ازبکستان - 3.
951005 تقدیر از شرکت مبتکر اندیشان اسکان در رابطه با اخذ گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات.
950929 درخواست ملاقات حضوری با ریاست محترم مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن از طرف دفتر انجمن در تهران.
950928 موافقت با برگزاری سومین همایش انجمن با محوریت فوم بتن کاران در استان البرز توسط شرکت محترم آترین.
950928 حکم مسئولیت شرکت دز فوم بتن بعنوان نماینده انجمن در استان خوزستان در گروه صنفی فوم بتن کاران.
950923 دعوت از انجمن جهت شرکت در کمیسیون فنی سازمان ملی استاندارد در رابطه با بلوک NAC.
950913 درخواست شرکت نوین فوم بتن جهت تقبل مسئولیت دفتر انجمن در استان اصفهان.
950901 لغو همکاری آقای مهندس ذکاوتمند بعنوان دفتر انجمن در استان اصفهان.
950706 دعوت نامه دفتر استان سمنان برای افتتاح با حضور مسئولین استانی.
950620 تأکید انجمن بر نحوه عملکرد مدیران دفاتر استانی.
950610 اعطای نمایندگی دفتر انجمن در استان سمنان به شرکت کومش.
950610 اعطای نمایندگی دفتر انجمن در استان البرز به شرکت فوم آترین.
950608 آگهی روزنامه رسمی برای اعضای جدید هیئت مدیره انجمن.
950602 درخواست گزارش عملکرد از دفتر استان البرز.
950528 حکم انجمن به آقای مهندس سورگی برای برگزاری سومین همایش سالانه انجمن.
950528 موافقت انجمن با ایجاد دفتر در افغانستان.
950526 درخواست شرکت سازه بتنی کومش برای ایجاد دفتر انجمن در استان سمنان.
950501 موافقت انجمن با ایجاد دفتر استان بوشهر.
950409 درخواست شرکت ایران زمین جهت ایجاد دفتر نمایندگی انجمن در استان مازندران.
950413 درخواست شرکت پدیده شیمی غرب برای معرفی محصولات در واحد تأمین.
950413 درخواست شرکت رزین سازان فارس بعنوان اسپانسر برگزاری دومین گردهمائی فوم بتن کاران تهران.
950412 لیست شرکت های فوم بتن کارارن تهران، معرفی شده از طرف انجمن برای انجام تبلیغات گروهی در روزنامه همشهری.
950409 درخواست شرکت توسعه عمران داتام برای پذیرش در واحد تأمین.
950329 ارائه سربرگ انجمن و مهر به دفتر جنوب در استان هرمزگان.
950326 ارائه سربرگ انجمن و مهر به دفتر تهران انجمن.
950323 ارائه سربرگ انجمن و مهر به دفتر اصفهان انجمن.
950310 درخواست ایجاد دفتر انجمن در استان بوشهر.
950322 درخواست انجمن از مرکز تحقیقات برای دریافت فیلم همایش دوم.
950319 نامه معاونت صنایع معدنی وزارت صنایع در رابطه با مصوبات سفر ریاست جمهوری به استان یزد.
950317 درخواست انجمن به معاونت صنایع معدنی وزارت صنایع جهت ساماندهی به واحدهای کف ریزی.
950301 موافقیت انجمن با دفتر آذربایجان شرقی به شرکت نو بتن غرب.
950228 ارسال لیست واحدهای دارای پروانه از طریق وزارت صنعت به انجمن.
950219 جواب انجمن به معاونت صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت (قسمت دوم).
950219 جواب انجمن به معاونت صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت (قسمت اول).
950118 اعطای دفتر انجمن در استان تهران به شرکت رزین سازان فارس.
950118 درخواست شرکت رزین سازان فارس جهت پذیرش دفتر انجمن در تهران.
950118 نمایندگی انجمن در استان هرمزگان به شرکت ایزوبلوک.
941219 نامه خانه صنعت به اداره صنایع در رابطه با مشکل عضویت در اتحادیه.
941215 اظهارت انجمن به دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت در رابطه با عضویت اتحادیه.
941215 تذکر به دفتر تهران در رابطه با عملکرد ضعیف اداری.
941208 مجوز انجمن برای تهیه بروشور تبلیغاتی جهت اعضای فوم بتن کاران تهران.
941204 معرفی آقای مهندس ذکاوتمند (دفتر مهندسی نیکان اصفهان) بعنوان دفتر انجمن در استان اصفهان.
941203 معرفی آقای مهندس ارست جهت شرکت در جلسه استاندارد تهران.
941202 درخواست گروه فنی مهندسی نیکان جهت نمایندگی انجمن در استان اصفهان.
941117 دوت به حضور انجمن در نهمین کنگره مهندسی عمران.
941114 انتصاب آقای مهندس سورگی بعنوان مدیر کارگروه آموزش و اطلاع رسانی در انجمن.
941114 انتخاب آقای مهندس ارست بعنوان مدیر گروه صنفی فوم بتن کاران در انجمن.
941113 ایجاد دفتر البرز با همکاری شرکت آروین بعد کرج.
941113 جواب انجمن به استعلام مشخصات فنی مورد نظر شرکت مشاور سرو آب.
941107 استعلام شرکت مشاور سرو آب برای مشخصات بتن مورد استفاده در پر کننده.
941104 نامه شرکت فاضلاب تهران در رابطه با نحوه تعیین صلاحیت مجریان در انجمن.
941104 گزارش آقای سیاهپوش در رابطه با مراجعه به شرکت فاضلاب.
941029 معرفی آقای سیاهپوش بعنوان نماینده انجمن به مدیر کل شرکت فاضلاب تهران.
941023 درخواست مشاورین سرو آب برای اجرای پایلوت در پروژه فاضلاب مشهد.
941016 درخواست جلسه در اتاق صنعت و معدن در رابطه با اتحادیه صنف فرآورده های بتنی.
941015 درخواست شرکت آروین بعد کرج جهت دفتر انجمن در چند استان کشور.
941013 جواب اتاق اصناف مشهد در رابطه با یشنهاد ایجاد اتحادیه صنف فرآورده های بتنی.
941010 جوابیه سازمان ملی استاندارد در رابطه با عدم دعوت از انجمن در جلسه اصلاحیه استاندارد 14504 - قسمت دوم.
941009 جوابیه سازمان ملی استاندارد در رابطه با عدم دعوت از انجمن در جلسه اصلاحیه استاندارد 14504 - قسمت اول.
941006 درخواست تعاونی دانش بنیان تدبیر اندیشان آرکا در رابطه با تست دستگاه آب مغناطیسی.
940926 جواب اتحادیه صنف موزاویک سازان در رابطه با تغییرات پیشنهادی انجمن.
940925 گزارش برگزاری مجمع به مدیر کل سازمان های کارگری و کارفرمائی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی.
940923 درخواست انجمن از اتحادیه صنف موزائیک سازان برای تغییرات راهبردی.
940918 توضیحات انجمن به ابهامات ارائه شده از طرف شرکت فاضلاب مشهد در مورد فیلینگ کانال های فاضلاب.
940918 تمدید نمایندگی انجمن در استان گیلان برای آقای مهندس علی طباطبائی در گروه صنفی اجرای فوم بتن.
940917 تقاضای شرکت فاضلاب مشهد جهت ارائه اطلاعات فنی از طریق انجمن.
940909 پاسخ انجمن به استعلام بانک ملی ایران جهت طرح توجیهی کارخانه تولید بتن سبک گازی در تاکستان - قسمت دوم.
940909 پاسخ انجمن به استعلام بانک ملی ایران جهت طرح توجیهی کارخانه تولید بتن سبک گازی در تاکستان - قسمت اول.
940908 سئوالات مطروحه از طرف شرکت فاضلاب مشهد در مورد فیلینگ فاضلاب - قسمت دوم.
940908 سئوالات مطروحه از طرف شرکت فاضلاب مشهد در مورد فیلینگ فاضلاب - قسمت اول.
940907 همکاری انجمن در اهدای فوم ژنراتور آزمایشگاهی به دانشگاه صنعتی اصفهان.
940905 استعلام بانک ملی ایران از انجمن جهت دریافت اطلاعات میدانی در مورد وضعیت تولید بتن سبک گازی در کشور.
940904 درخواست شرکت آریا فوم بتن جهت تمدید نمایندگی انجمن در استان گیلان.
940930 موافقت هیئت مدیره جهت تأسیس دفتر انجمن در جنوب کشور با همکاری شرکت رزین سازان فارس.
940930 دعوت به برگزاری مجمع عمومی انجمن - نوبت اول.
940902 دعوت از نماینده وزارت کار جهت شرکت در مجمع عمومی انجمن.
940901 پاسخ به درخواست شرکت آرکا جهت ترویج استفاده از سیستم آب مغناطیسی.
940830 اعلان آمادگی انجمن جهت شروع عملیات فیلینگ در شرکت آب و فاضلاب مشهد.
940825 دعوت از آقای مهندس شریعت پناه بعنوان بازرس انجمن جهت حضور در مجمع عمومی.
940825 دعوت از آقای مهندس خازنی بعنوان خزانه دار جهت شرکت در مجمع عمومی انجمن.
940824 درخواست انجمن از مرکز تحقیقات ساختمان برای ایجاد کمیته تدوین الزامات فنی برای کف ریزی.
940813 اعلان آمادگی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن کشور برای تدوین الزامات فنی در کف ریزی.
940812 دعوت از نماینده وزارت کار و امور اجتماعی جهت شرکت در مجمع عمومی انجمن.
940812 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی انجمن برای کلیه اعضای رسمی.
940810 معرفی آقای مهندس نظری، از کارخانه سبک سازان شرق بعنوان مدیر گروه صنفی گاز بتن اتوکلاوی (AAC) در انجمن.
940810 اظهار نظر انجمن در رابطه با تفاوت بلوک سبک با و بدون فاق و زبانه.
940803 اظهار نگرانی انجمن به خانم پیروز بخت، رئیس سازمان ملی استاندارد.
940803 پیشنهاد انجمن به شرکت فاضلاب برای برگزاری همایش سوم.
940730 درخواست انجمن از مرکز تحقیقات برای تنظیم آئین نامه اجرائی فوم بتن در کف ریزی.
940730 درخواست شرکت محترم رزین سازان جهت ایجاد دفتر جنوب.
940721 معرفی آقای مهندس زنجبر جهت مذاکرات با کمیته سرمایه گذاری تاجیکستان.
940714 درخواست شرکت آرکا جهت معرفی دستگاه آب مغناطیسی.
940713 مدیریت اجرای مقررات ملی ساختمان جهت همکاری بیشتر در رابطه با عایق بندی سقف.
940712 درخواست از انجمن برای تأییدیه کف ریزی با فوم بتن.
940711 معرفی سری چهارم شرکت های واجد شرایط برای طرح فیلینگ فاضلاب تهران.
9407053 درخواست جلسه با ریاست اتاق اصناف مشهد.
940630 معرفی سری سوم شرکت های واجد شرایط برای طرح فیلینگ فاضلاب تهران.
940623 تمدید نمایندگی آقای بهمنی در گروه صنفی کف ریزی با فوم بتن برای استان خراسان.
940628 معرفی آقای مهندس برکتان (مدیر عامل شرکت حباب طلائی) برای نمایندگی انجمن در گروه صنفی گاز بتن غیر اتوکلاوی در تهران.
940626 تعیین نحوه سازماندهی در دفتر تهران برای پیشبرد اهداف انجمن.
940623 موضوعات مورد نظر برای پیشبرد اهداف انجمن در دفتر تهران.
940622 درخواست دفتر تهران برای نمایندگی انجمن در بخش کف ریزی.
940621 معرفی آقای مهندس ریگی از شرکت فوم بتن پاسارگاد بعنوان نمایندگی انجمن در کف ریزی در استان سیستان و بلوچستان.
940621 معرفی شرکت کیمیا فرآیند بیستون در تأمین فوم مرغوب.
940619 درخواست شرکت کیمیا فرآیند بیستون در معرفی فوم تولیدی.
940618 درخواست شرکت حباب طلائی جهت نمایندگی انجمن در گروه صنفی گاز بتن غیراتوکلاوی در استان گیلان.
940616 درخواست انجمن از مدیر گروه صنفی کف ریزی با فوم بتن جهت ارائه گزارش عملکرد در موضوع فاضلاب تهران.
940614 تمدید نمایندگی آقای مهندس بهمن جهت نمایندگی گروه صنفی کف ریزی با فوم بتن در استان خراسان.
940614 مهندس مصرزاده معاونت مهندسی و توسعه شرکت فاضلاب تهران.
940611 معرفی نوین فوم بتن بعنوان نمایندگی انجمن در استان اصفهان در بخش تبعی.
940611 ملاقات مهندس کاشانی بعنوان مدیر گروه صنفی کف ریزی با سازمان نظام مهندسی خراسان.
940610 معرفی فوم گستر لامرد بعنوان نمایندگی انجمن در استان بوشهر در گروه صنفی بلوک سبک فوم بتن.
940609 معرفی سبک سازان پارس بعنوان نمایندگی انجمن در استان یزد در گروه صنفی بلوک سبک فوم بتن.
940609 درخواست شرکت نوین فوم بتن اصفهان برای نمایندگی انجمن در بخش تبعی.
940607 اهدای فوم ژنراتور آزمایشگاهی به دانشگاه بجنورد از طرف انجمن.
940607 موافقت انجمن با درخواست شرکت آذر کاوین جهت تمدید نمایندگی انجمن در بخش تبعی در استان های تهران و البرز.
940607 درخواست شرکت سبک سازان پارس از استان یزد جهت اخذ نمایندگی انجمن.
940605 درخواست شرکت آذر کاوین جهت تمدید نمایندگی انجمن در بخش تبعی در استان های تهران و البرز.
940605 درخواست شرکت فوم گستر لامرد برای نمایندگی انجمن در استان بوشهر.
940604 حکم نمایندگی انجمن در گروه صنفی کف ریزی با فوم بتن در استان البرز به شرکت یونیک.
940603 مدیر نظارت بر مقررات ملی ساختمان جهت تبیین الزامات تأیید بلوک فوم بتن.
940603 آقای بنا نژاد، رئیس محترم اتاق اصناف مشهد جهت جلسه.
940602 درخواست شرکت یونیک برای اخذ نمایندگی انجمن برای کف ریزی در استان البرز.
940601 درخواست از مهندس نظری، مدیر کل سازمان های کارگری و کارفرمائی برای نظارت بر انتخابات آتی انجمن.
940601 معرفی سری دوم شرکت های واجد رایط برای طرح پرکننده فاضلاب تهران.
940601 تأکید بر لزوم هماهنگی نماینده کف ریزی با فوم بتن با دفتر تهران.
940601 تأکید بر لزوم هماهنگی نماینده بلوک سبک فوم بتن با دفتر تهران.
940531 درخواست شرکت مهندسین مشاور پرهون برای همکاری بیشتر با انجمن در تهران.
940514 درخواست دانشگاه آزاد بجنورد برای دریافت یک دستگاه فوم ژنراتور آزمایشگاهی از انجمن.
940512 درخواست دفتر تهران برای پیگیری اخذ فیلم همایش دوم از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن.
940510 معرفی آقای مهندس دشتی بعنوان مدیر مسئول دفتر تهران جهت شرکت در جلسه مرکز تحقیقات راجع به گروه صنفی کف ریزی با فوم بتن.
940431 گزارش نماینده گروه صنفی کف ریزی با فوم بتن در تهران در رابطه با گواهینامه مرکز تحقیقات.
940430 پاسخ انجمن به اعتراض وارده از طرف دبیر انجمن گاز بتن اتوکلاوی (AAC).
940430 معرفی آقای مهندس رحمتی، مدیر عامل فوم بتن اترک بعنوان نمایندگی خراسان شمالی.
940430 استعلام از مدیر آب و فاضلاب تهران در رابطه با فعالیت های انجام شده.
940419 معرفی واحدهای تولیدی جهت همکاری با اجرای طرح پژوهشی در دانشگاه فردوسی مشهد.
940414 معرفی آقای امیر سعیدی بعنوان بازرس نمایندگی انجمن در تهران در گروه صنفی کف ریزی با فوم بتن.
940413 اعتراض دبیر انجمن گاز بتن اتوکلاوی در رابطه با ارائه اطلاعات شرکت های عضو.
940408 معرفی آقای علی راستی بعنوان نماینده انجمن در استان البرز در گروه صنفی بلوک سبک فوم بتن.
940407 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی نوبت اول انجمن.
940330 درخواست شرکت آروین بعد کرج به نمایندگی آقای علی راستی جهت اخذ نمایندگی انجمن در بخش بلوک در استان البرز.
940326 همکاری شرکت حمل و نقل قائم ایرانیان در جهت تخفیف به اعضای انجمن.
940309 تعیین شرح وظایف دفتر تهران و نمایندگی گروه های صنفی و تعاملات فیمابین.
940304 معرفی شرکت فوم بتن پدیده جهت اخذ گواهینامه از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن تهران.
940229 درخواست شرکت فوم بتن پدیده برای معرفی به مرکز تحقیقات جهت اخذ گواهینامه فنی.
940229 لیست انجمن جهت معرفی واحد های کف ریزی دارای صلاحیت به شرکت فاضلاب تهران.
940229 جواب انجمن جهت معرفی واحد های کف ریزی دارای صلاحیت به شرکت فاضلاب تهران.
940219 استعلام از انجمن جهت معرفی واحد های کف ریزی دارای صلاحیت به شرکت فاضلاب تهران.
940219 پاسخ مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن کشور در رابطه با مشخصات فنی فوم بتن در کف ریزی.
940219 استعلام شرکت پیمان ساخت از انجمن جهت الزامات فنی فوم بتن در کف ریزی.
940211 تقاضای نمایندگی انجمن در گروه صنفی کف ریزی با فوم بتن در تهران جهت معرفی بازرس.
940131 معرفی آقای زارعی بعنوان نماینده انجمن در گروه صنفی بلوک سبک فوم بتن در تهران.
940130 به مرکز تحقیقات جهت حمایت از انجمن در انجام پلاک گذاری دستگاه های پرتابل.
940130 انتصاب آقای خانجانی بعنوان مدیر گروه صنفی گازبتن غیراتوکلاوی.
940129 درخواست شرکت جهان اطلس برای نمایندگی تهران.
940129 ارائه توضیحات توسط شرکت جهان اطلس تهران در رابطه با بهینه سازی مصرف انرژی.
940124 جواب درخواست گروه بین المللی آتی برای حمایت معنوی انجمن از همایش همدلی دولت و ملت.
940123 درخواست گروه بین المللی آتی برای حمایت معنوی انجمن از همایش همدلی دولت و ملت.
940120 درخواست فوم ژنراتور آزمایشگاهی توسط شرکت آذرکاوین.
940118 اعلان آمادگی شرکت عمران سنجش از اصفهان برای انجام آزمون های تخصصی بتن سبک.
931225 اعطای نمایندگی انجمن در بخش کف ریزی در استان اصفهان.
931220 تقاضای نمایندگی انجمن در استان اصفهان در بخش کف ریزی.
931211 درخواست از انجمن برای حمایت معنوی از اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین.
931210 معرفی آقای مهندس دشتی بعنوان نماینده انجمن در اصلاحیه استاندارد.
931206 دعوت از انجمن جهت شرکت در چجلسه اصلاح استاندارد 14504.
931121 درخواست فوم ژنراتور آزمایشگاهی از انجمن جهت آموزشکده فنی مشهد.
931114 ریاست سازمان ملی مسکن و شهر سازی خراسان جهت پشتیبانی از همایش انجمن.
931114 ریاست سازمان نظام مهندسی خراسان جهت پشتیبانی از همایش انجمن.
931114 ریاست پارک علم و فناوری خراسان جهت پشتیبانی از همایش انجمن.
931114 مدیر کل استاندارد خراسان جهت پشتیبانی از همایش انجمن.
931114 معاونت محترم استانداری خراسان جهت پشتیبانی از همایش انجمن.
931114 ریاست سازمان نظام مهندسی خراسان جهت پشتیبانی از همایش انجمن.
931107 نتیجه تست فوم بتن مربوط به شرکت فوم بتن پدیده توسط اداره استاندارد تهران.
931105 مدیر کل اداره سازمان های کارگری و کارفرمائی وزارت کار.
931030 درخواست دکتر توکلی زاده از دانشگاه فردوسی مشهد جهت همکاری برای انجام طرح پژوهشی.
931027 مدیر کل اداره سازمان های کارگری و کارفرمائی وزارت کار.
931023 دکتر بختیاری، معاونت آموزش مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن کشور.
930924 ارائه لیست اعضای گروه صنفی بلوک سبک فوم بتن دارای استاندارد به شهرداری.
930920 از استاندارد جهت دعوت برای همکاری و حضور انجمن در کمیته های ایزو.
930908 تقاضای شرکت توس خراسان جهت اصلاح آدرس و تلفن در سایت انجمن.
930908 معرفی آقای مهندس مددیان بعنوان نماینده ثابت انجمن در کمیته مصالح استانداری.
930905 درخواست شرکت شهراز هخامنش جهت کسب حمایت معنوی انجمن در همایش انبوه سازان.
930904 معرفی نمایندگی انجمن در استان گیلان.
930904 درخواست کمیته مصالح استانداری جهت معرفی نماینده.
930901 تقاضای نمایندگی انجمن در استان گیلان.
930828 درج لوگوی انجمن در کنگره تولید ملی.
930825 درج لوگوی انجمن در کنگره کیش.
930824 مرکز تحقیقات ساختمان جهت برنامه ریزی برای برگزاری همایش دوم.
930817 استاندارد خراسان جهت معرفی آقای مهدوی پور گوارشکی جهت تبدیل آزمایشگاه انجمن به آکرودیته.
930817 معرفی آقای مهندس مددیان بعنوان مدیر کارگروه تحقیق و توسعه انجمن.
930811 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در رابطه با تقاضای برگزاری همایش دوم انجمن.
930805 استاندارد تهران در رابطه با تأخیر مربوط به ابلاغ اصلاحیه استاندارد 14504.
930805 دفتر معاونت برنامه ریزی رئیس جمهوری بابت ایراد در فهرست بهاء ابنیه - بتن سبک.
930803 روابط عمومی مرکز تحقیقات در رابطه با مقدمات برگزاری همایش دوم.
930803 اعلان نظر انجمن در رابطه با سیمان مخصوص بتن سبک به کارخانه بجنورد.
930803 حکم نمایندگی انجمن در استان خراسان جنوبی برای آقای شیری.
930801 مؤسسه آموزش آزاد امین بابت برگزاری دوره های مدیریت.
930730 حکم نمایندگی انجمن در استان فارس برای شرکت رزین سازان.
930726 درخواست ملاقات حضوری با آقای مهندس ارشاد، رئیس سازمان نظام کاردانی خراسان.
930714 مدیر فروش کارخانه سیمان بجنورد جهت درج سفارش انجمن.
930708 به انجمن بتن ایران جهت لینک سایت انجمن.
930707 درخواست شرکت رزین سازان فارس جهت نمایندگی انجمن در جنوب کشور.
930705 جواب مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن در رابطه با اعطای گواهینامه به بلوک فوم بتن.
930705 درخواست انجمن از مهندس ترکان، رئیس نظام مهندسی کشور جهت کسب حمایت های بیشتر.
930705 درخواست انجمن از استاندارد مشهد جهت برگزاری دوره های کنترل کیفیت.
930702 درخواست اخبار رسمی برای پوشش خبری انجمن.
930630 اعلان ظرفیت های انجمن به مدیر کل استاندارد خراسان.
930630 ادامه پیگیری انجمن با نظام مهندسی خراسان جهت ساماندهی کف ریزی با پرتابل.
930623 نتیجه پیگیری های آقای مهندس سیاهپوش، نماینده انجمن در استان تهران در رابطه با درج آگهی در روزنامه همشهری.
930623 درخواست از ریاست محترم مرکز تحقیقات جهت برگزاری دومین همایش سالانه انجمن.
930618 تقاضای جلسه با مدیر کل جدید استاندارد خراسان، آقای مهندس جمیع.
930617 نامه انجمن به مرکز تحقیقات جهت انعکاس نظر شرکت توس خراسان.
930613 اعلان وضعیت بحرانی در مورد تولید بلوک سبک از طرف شرکت توس خراسان - بخش 2.
930613 اعلان وضعیت بحرانی در مورد تولید بلوک سبک از طرف شرکت توس خراسان - بخش 1.
930612 حکم آقای مهندس محمد حسینی به سمت مدیر گروه صنفی گازبتن غیراتوکلاوی.
930612 حکم آقای مهندس عابدیان به سمت مدیر گروه صنفی بلوک سبک فوم بتن.
930612 حکم آقای مهندس مروتی به سمت مدیر کارگروه آموزش و اطلاع رسانی.
930610 جواب اتحادیه فخاران مشهد در رابطه با استعلام انجمن.
930609 تمدید نمایندگی انجمن در گروه کف ریزی با فوم بتن در تهران.
930601 نمایندگی انجمن در تهران جهت پیگیری کف ریزی.
930601 معاونت محترم روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی جهت جلوگیری از تشکیل انجمن های موازی.
930530 دعوت مجدد از شرکت پرین بتن (گاز بتن اتوکلاوی) جهت عضویت در انجمن و حضور در هیئت مدیره.
930518 نامه نمایندگی انجمن در تهران به نظام مهندسی جهت ساماندهی کف ریزی.
930518 نامه نمایندگی انجمن در تهران به سازمان نظام مهندسی.
930513 پلیس فتا جهت حذف انجمن های صوری در اینترنت - بخش اول.
930513 پلیس فتا جهت حذف انجمن های صوری در اینترنت - بخش دوم.
930506 آقای مهندس رئیسی ریاست نظام مهندسی خراسان جهت ساماندهی به کف ریزی - بخش اول.
930506 آقای مهندس رئیسی ریاست نظام مهندسی خراسان جهت ساماندهی به کف ریزی - بخش دوم.
930418 معرفی آقای مهندس معتمدی فر بعنوان نماینده انجمن در استان تهران جهت بازرسی و کنترل کیفیت.
930409 تقاضای دانشگاه فردوسی مشهد جهت اهدای فوم ژنراتور آزمایشگاهی از طرف انجمن برای ارتقای همکاریهای علمی و پژوهشی.
930405 درخواست ملاقات حضوری با ریاست مسکن و شهرسازی خراسان - آقای مهندس اخوان در ارتباط با ساماندهی کف ریزی.
930405 درخواست ملاقات حضوری با ریاست نظام مهندسی خراسان - آقای مهندس رئیسی در ارتباط با ساماندهی کف ریزی.
930326 دعوت نامه شرکت در اجلاسیه 524 کمیته ملی استاندارد ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی جهت اصلاحیه استاندارد 14504 بلوک سبک فوم بتن (دکتر زارع).
930326 دعوت نامه شرکت در اجلاسیه 524 کمیته ملی استاندارد ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی جهت اصلاحیه استاندارد 14504 بلوک سبک فوم بتن (مهندس خازنی).
930317 به روزنامه همشهری تهران جهت هماهنگی برای درج تبلیغات فوم بتن.
930313 کنترل کیفیت اجرای کف ریزی توسط گروه صنفی کف ریزی با فوم بتن.
930228 معرفی آقای بهمن جهت نمایندگی انجمن در گروه صنفی کف ریزی با فوم بتن در استانهای خراسان.
930215 روزنامه خراسان جهت اخذ مجوز از انجمن برای چاپ آگهی های تخصصی بتن سبک.
930215 کمیته مصالح استانداری خراسان جهت کسب حمایت های بیشتر از انجمن.
930130 واگذاری نمایندگی انجمن در استانهای تهران و البرز در گروه صنفی بلوک سبک فوم بتن به شرکت نوین ابتکار ساخت و ساز.
930130 واگذاری نمایندگی انجمن در استانهای تهران و البرز در بخش تبعی به شرکت آذر کاوین.
930130 درخواست از معاونت محترم عمرانی جهت تعامل بیشتر استانداری با انجمن.
930123 تقاضای شرکت نوین ابتکار ساخت و ساز جهت نمایندگی انجمن در استانهای تهران و البرز در گروه صنفی بلوک سبک فوم بتن.
930119 تقاضای شرکت آذر کاوین جهت نمایندگی انجمن در استانهای تهران و البرز در بخش تبعی.
921217 به مهندس کوهی، دبیر شورای فنی استان راجع به عملکرد انجمن.
921128 دعوت از انجمن جهت شرکت در کمیسیون اصلاح استاندارد 14504.
921126 مهندس مقدی، دبیر کنترل کیفیت مصالح استانداری بابت نظارت بر اجرای کف ریزی.
921126 دعوت انجمن بتن ایران شاخه خراسان جهت شرکت در همایش بتن خودتراکم.
921124 نامه دفتر فنی استانداری به نظام مهندسی جهت لزوم اخذ استاندارد 14504.
921123 انتخاب آقای علی رضا سیاهپوش بعنوان نماینده انجمن در استان تهران.
921109 فراخوان تأسیس گروه های بین المللی هشتم در خراسان.
921108 دبیر کمیته مصالح استانداری بابت گزارش عملکرد انجمن.
921102 نامه شرکت توس خراسان برای اخذ استاندارد ملی 14504.
921028 معرفی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن برای حضور دکتر توکلی زاده در کمیته بررسی فوم بتن.
921025 مدیر کل استاندارد خراسان جهت تفویض انجام آزمون حرارتی به انجمن.
921023 گواهینامه عضویت انجمن در انجمن بتن ایران.
921023 اخذ شناسه ملی جهت انجمن.
921008 معرفی شرکت آشیان سازه سناباد به مدیریت مقررات ملی.
921008 درخواست شناسه ملی از تعاون برای انجمن.
920916 دعوت انجمن بتن ایران شاخه خراسان جهت شرکت اعضای انجمن در سمینار دانشگاه فردوسی مشهد.
920912 انجمن بتن ایران جهت پرداخت حق عضویت و اصلاح عنوان گواهینامه.
920912 آقای شیرمحمدی، مدیریت هبلکس مشهد جهت عضویت.
920904 استاندارد خراسان جهت لینک کردن سایت انجمن.
920902 ریاست مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن کشور جهت تعیین استراتژی.
920902 انجمن بتن ایران جهت پرداخت حق عضویت.
920902 نظام مهندسی خراسان جهت اخذ مجوز تمدید پروانه مهندسین.
920829 برگزاری همایش ساختمان استاندارد در سالن همایش های صدا و سیما.
920828 مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن در رابطه با سیاست های مرتبط با فوم بتن.
920826 اعلان نظر مدیر مقررات ملی ساختمان در رابطه با تأیید محصولات بتن های سبک سلولی از نوع فوم بتن.
920819 آقای مهندس اسماعیلی، جهت اجازه استفاده از لوگوی نظام مهندسی خراسان در پوستر همایش.
920819 آقای مهندس اصغریان، مدیر کل استاندارد خراسان جهت درج لوگوی انجمن در سایت.
920811 آقای مهندس صابری، مدیر کل سازمانهای کارگری و کارفرمائی وزارت تعاون جهت عضویت گاز بتن.
920805 آقای مهندس امینی، مدیر کل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد بابت اصلاحیه استاندارد 14504.
920804 آقای دکتر شکرچی زاده جهت تسهیل اخذ گواهینامه فنی.
920804 آقای مهندس مهردوست - نماینده مرکز تحقیقات در شمال شرق جهت ساماندهی به پرتابل ها.
920804 ایرادات استاندارد 14504 به اداره استاندارد - بخش دوم.
920804 ایرادات استاندارد 14504 به اداره استاندارد - بخش اول.
920723 دفتر فنی استانداری خراسان جهت اطلاع از برگزاری دوره آموزشی انجمن.
920717 جواب ریاست جدید مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن به پیام تبریک انجمن.
920717 نامه تقدیر انجمن مهندسین مشاور خراسان در رابطه با برگزاری سمینار آموزشی.
920717 دانشگاه صنعتی سیرجان در رابطه با مسابقات بتن سبک.
920716 اداره کل استاندارد مشهد در مورد اصلاحیه استاندارد 14504.
920715 سازمان ملی استاندارد در مورد اصلاحیه استاندارد 14504.
920714 نمایشگاه مشهد جهت همکاری.
920714 وزیر مسکن جهت درخواست ارتقاء جایگاه انجمن.
920712 مجتمع اطلاع رسانی صنعت ساختمان و راه کشور.
920711 درخواست بازدید هیأت مدیره انجمن از مرکز تحقیقات.
920705 مصوبه کمیته مصالح در رابطه با شرایط اخذ تأییدیه مبحث 19 مقررات ملی.
920702 دعوت به عضویت شرکت پرین بتن آمود (گاز بتن).
920701 نامه تبریک به آقای دکتر شکرچی زاده به مناسبت ریاست مرکز تحقیقات ساختمان.
920701 معرفی شرکت طاق آهنگ به بهینه سازی جهت اخذ مبحث 19.
920630 خانم مهندس لاله جعفر پوریانی، دبیر کمیته تخصصی مبحث 19.
920630 معرفی شرکت طاق آهنگ به نظام مهندسی جهت مبحث 19.
920628 Kessler Invitation for Iranian CLC Syndicate Conference.
920624 دعوت رسمی از آقای کسلر، مدیر عامل شرکت نئوپور آلمان جهت حضور در همایش.
920617 برنامه آموزشی جهت انجمن مهندسان مشاور.
920610 معاونت عمرانی وزارت کشور.
920602 اعلان آمادگی برای برگزاری دوره آموزشی جهت کارشناسان انجمن مهندسین مشاور توسط انجمن.
920530 استاندارد خراسان، مهندس اصغریان- ایجاد لینک در سایت.
920530 استاندارد خراسان، مهندس اصغریان- درخواست آزمایش حرارتی.
920529 جواب انجمن در رابطه با درخواست برگراری دوره آموزشی انجمن مشاورین.
920528 تقاضای انجمن صنفی مهندسین مشاور برای برگزاری دوره آموزشی .
920523 مهندس مقدس - دبیر کمیته مصالح شورای فنی استانداری جهت مبحث 19.
920522 مهندس کوهی - مدیر دفتر فنی استانداری جهت معرفی شرکت های گاز بتن جهت عضویت.
920514 صورتجلسه شورای فنی استان خراسان و مصوبات مربوط به انجمن بتن سبک سلولی ایران (CLC).
920512 دعوت از آقای مهندس همتیان، مدیر عامل پرین بتن آمود جهت مذاکره و تبادل نظر.
920509 مهندس اخوان، ریاست محترم نظام مهندسی خراسان در رابطه با شرکت در کارگاه های آموزشی.
920505 معاونت محترم عمرانی استانداری خراسان جهت حل مشکل مبحث 19 در شهرداری.
920423 درخواست بازدید گروهی از بتن سبک پرین.
920409 دکتر شکرچی زاده در مورد شرکت سبک سازان شرق.
920408 مجدد به مدیریت محترم مقررات ملی، آقای مهندس ایاز جهت تأیید مبحث 19.
920225 مدیریت محترم مقررات ملی، آقای مهندس ایاز جهت تأیید مبحث 19.
920224 مدیر کل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع غیر فلزی.
920222 مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن جهت تعیین مشخصات نمونه آنالیز حرارتی.
911223 ارسال نمونه های لازم برای انجام آزمایش ضریب انتقال حرارت.
911220 درخواست از اداره استاندارد مشهد برای بازنگری در الزام میزان جذب آب.
911220 پذیرش عضویت تبعی سیمان بجنورد در انجمن.
911208 درخواست ارائه گزارش از مدیران کارگروه ها.
911123 انجام آزمایش عایق بندی حرارتی در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن کشور.
911123 اهدای یک دستگاه فوم ژنراتور آزمایشگاهی از طرف انجمن به اداره استاندارد مشهد.
911121 آزمایش عایق بندی حرارتی فوم بتن از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن.
911119 جواب دبیرخانه بتن در رابطه با مسابقات بتن سبک.
911116 بازدید گروهی نظام مهندسی خراسان از واحدهای تولید بلوک بتن سبک کفی.
911109 دبیر خانه دائمی بتن در رابطه با انجام مسابقات بتن سبک.
911115 نامه وزارت تعاون جهت تبدیل نهائی محدوده فعالیت انجمن از استان به کشور.
911115 درخواست بازدید هیئت مدیره انجمن از خط تولید هبلکس مشهد و ملاقات با مدیریت.
911114 رزومه کاری شرکت آذر کاوین بعنوان تولید کننده فوم بتنی و عضو تبعی انجمن.
911109 تأکید مدیر کل تعاون خراسان مبنی بر مکاتبات بعدی با وزارت خانه در تهران.
911107 درخواست ملاقات با رئیس شورای شهر مشهد، مهندس شیر محمدی.
911102 درخواست ملاقات حضوری با ریاست مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن در تهران.
911101 ریاست نظام مهندسی خراسان جهت اعلان آمادگی انجمن برای ساماندهی اجرای فوم بتن در کف ریزی.
911101 تسلیت به ریاست محترم استاندارد خراسان، آقای مهندس اصغریان جهت فوت مادر.
911030 شرکت مبنا صنعت شیراز جهت اعلان آمادگی برای عضویت در انجمن.
911019 قرار ملاقات با ریاست نظام مهندسی خراسان رضوی جهت ساماندهی به اجرای فوم بتن در کف ریزی.
911019 دکتر شاکری، مدیر عامل شرکت مهندسی دژآبسنگ جهت دعوت به عضویت در انجمن.
911018 دعوت از نمایندگان سازمانها و ارگانهای اجرائی جهت حضور در کمیته تدوین استاندارد فوم بتن در کف ریزی.
911017 تسلیت به معاونت عمرانی استانداری برای فوت پدر.
911017 جواب به بانک توسعه تعاون جهت اخذ تسهیلات - بخش اول.
911017 جواب به بانک توسعه تعاون جهت اخذ تسهیلات - بخش دوم.
911012 درخواست ملاقات با دکتر فاطمی عقدا، مدیر مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن.
911011 نظارت بر مقررات ملی ساختمان جهت معرفی نماینده در کمیته تدوین استاندارد فوم بتن کف ریزی.
911010 مدیر کل تعاون خراسان به وزارت تعاون جهت تبدیل محدوده فعالیت انجمن از استان به کشور.
911006 نامه وزارت تعاون جهت تبدیل محدوده فعالیت انجمن از استان به کشوری.
911005 استعلام بانک توسعه تعاون جهت اعطای تسهیلات.
911002 لیست شرکت های معرفی شده به انجمن بتن ایران جهت سمینار چهارم بهمن.
910927 شهردار محترم مشهد، جناب آقای مهندس پژمان و تقاضای ملاقات حضوری.
910927 مدیر کل تعاون و استعلام جهت اعضای تبعی.
910925 ارائه پک نمایشگاه مشهد به مدیر کل استاندارد مشهد، جناب آقای مهندس اصغریان.
910925 ارائه پک نمایشگاه مشهد به معاونت محترم عمرانی استانداری، جناب آقای مهندس واحدی.
910920 درخواست بازدید گروهی انجمن از کارخانه سیمان بجنورد.
910916 نامه اداره تعاون خراسان به وزارت تعاون جهت تغییر حوزه فعالیت به کشوری.
910916 جواب مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان در رابطه با محدوده مجاز مصرف بلوک.
910907 جوابیه استاندارد نسبت به درخواست تدوین استاندارد بتن کفی در کفسازی.
910906 پیگیری استعلام از مدیریت اجرای مقررات ملی ساختمان برای تعیین محدوده مصرف بلوک.
910906 ارسال DVD همایش استاندارد به معاونت عمرانی استانداری.
910828 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول جهت تغییر حوزه فعالیت انجمن.
910825 اداره کل تعاون، کار و امور اجنماعی جهت مجمع عمومی فوق العاده.
910825 دریافت لوح عضویت در انجمن بتن ایران.
910811 موضوعات تحقیقاتی به انستیتو مصالح ساختمانی دانشگاه تهران.
910810 درخواست عضویت جهت انجمن صنفی ملات خشک آماده.
910810 پیوست درخواست عضویت جهت انجمن صنفی ملات خشک آماده.
910810 گروه بین المللی فراز جهت کنگره مدیران ارزش آفرین.
910810 سؤالات شرکت بتن سبک مهیلا یزد.
910809 مدیریت نظارت بر مقررات ملی در رابطه با استعلام محدوده فروش.
910803 جواب به مدیریت نظارت بر مقررات ملی در رابطه با لزوم اخذ گواهینامه فنی.
910730 (جدید) بخشنامه دولت در تأکید بر محوریت اداره استاندارد در ارزیابی کیفی تولیدات کشور.
910730 نامه به استانداری در تأکید بر محوریت اداره استاندارد در ارزیابی کیفی تولیدات کشور.
910729 ایراد مربوط به استاندارد 2-70 برای محاسبه میزان جذب آب بتن.
910726 مدیر نظارت بر مقررات ملی ساختمان مبنی بر لزوم اخذ گواهینامه.
910719 برنامه ریزی برای انجام تست میدانی پمپ جدید ارسال بتن.
910719 گواهی کیفیت انجمن مربوط به اجرای کف ریزی و شیب بندی به شرکت نوین بتن بیرجند.
910716 درخواست تست میدانی پمپ جدید برای ارسال بتن و ارائه گواهی توسط انجمن.
910712 معرفی واحد های اجرا شده در کف ریزی توسط گروه نوین بتن جهت اخذ تأییدیه از انجمن.
910712 تقاضای دومین جلسه حضوری با معاون فنی استاندار خراسان، مهندس واحدی.
910702 نامه وزارت کار به خراسان جهت تفییر حوزه فعالیت انجمن به کشوری.
910629 ارائه عناوین تحقیقاتی به دانشگاه آزاد مشهد.
910628 ارائه عناوین تحقیقاتی به دانشگاه فردوسی مشهد.
910628 ادامه - پیشنهاد یکسان سازی قیمت - شرکت آشیان سازه سناباد.
910628 پیشنهاد یکسان سازی قیمت - شرکت آشیان سازه سناباد.
910628 ارائه عناوین تحقیقاتی به دانشکده فنی منتظری مشهد.
910625 اداره تعاون - درخواست تبدیل محدوده فعالیت انجمن به کشوری.
910625 ارائه پک انجمن به مدیر کل دفتر فنی استانداری.
910618 پیوست جوابیه مرکز تحقیقات ساختمان جهت اخذ گواهینامه فنی.
910618 جوابیه مرکز تحقیقات ساختمان جهت اخذ گواهینامه فنی.
910615 طراحی سایت رایگان جهت اعضای انجمن.
910604 درخواست الزامات فنی لازم جهت اخذ گواهینامه از مرکز تحقیقات ساختمان.
910526 آگهی روزنامه رسمی در رابطه با ثبت و انتخابات انجمن.
910520 تقاضای جلسه با آقای مهندس اصغریان، مدیر کل استاندارد خراسان رضوی.
910520 مهندس طاهری پور، نظارت بر مقررات ملی ساختمان، تقاضای آموزش مبحث نوزده.
910518 تقاضای جلسه با آقای مهندس واحدی، مدیر کل دفتر فنی استانداری خراسان رضوی.