کارگروه های تخصصی

برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی عنوان مورد نظر کلیک کنید


کارگروه ممیزی و کنترل کیفیت

مهندس اسدی - مدیر
مهندس مجتبی خازنی
دکتر سعیدرضا زارع

کارگروه آموزش و اطلاع رسانی

مهندس سورگی - مدیر
مهندس مهدی عابدیان
مهندس کامران مددیان

کارگروه تحقیق و توسعه (R&D)

مهندس کامران مددیان - مدیر
مهندس سینا آغ قلعه
مهندس ایمان جاهدی

کارگروه تدوین الزامات فنی

دکتر سعیدرضا زارع - مدیر