عضويت در انجمن

فرم شماره 1: عضویت صنفی (تولید کنندگان بتن و قطعات بتنی سبک سلولی)
فرم شماره 2: عضویت تبعی (تأمین کنندگان تجهیزات، مواد و خدمات فنی و تجاری و صنایع مرتبط)
فرم شماره 3: عضویت علمی (اساتید دانشگاه ها، پژوهشگران و محققین)
فرم شماره 4: عضویت دانشجوئی (دانشجویان مراکز آموزشی و تحقیقاتی)

عضویت صنفی: افراد حقیقی و حقوقی فعال در زمینه تولید بتن و قطعات بتنی سبک سلولی (بلوک فوم بتن و گاز بتن اتوکلاوی و غیراتوکلاوی) و اجرای کف ریزی با فوم بتن.

عضویت تبعی: افراد حقیقی و حقوقی تأمین کننده تجهیزات، مواد و خدمات فنی و تجاری مرتبط با انواع بتن های سبک سلولی.

عضویت علمی: اساتید دانشگاهها، پژوهشگران و محققین مرتبط با اهداف انجمن.

عضویت دانشجوئی: دانشجویان مراکز آموزشی و تحقیقاتی علاقمند به موضوعات انجمن.

متقاضیان عضویت می بایست ابتدا نسبت به تکمیل و ارسال فرم درخواست (قابل دریافت در بالای همین صفحه) اقدام نمایند و پس از بررسی و موافقت هیئت مدیره، نسبت به پرداخت حق عضویت اقدام نمایند. عضویت تبعی عضویت غیرصنفی تلقی شده و پرداخت مبالغ توسط آنها جهت بهره مندی از پتانسیل های فنی و تجاری انجمن خواهد بود. عضویت های علمی و دانشجوئی بدون دریافت وجه و بصورت افتخاری صورت می گیرد. این اعضاء ضمن معرفی در سایت از امکانات و خدمات انجمن برخوردار خواهند بود.


مدارک لازم عبارتند از:
1- مدارک شناسائی فردی همراه با یک قطعه عکس پرسنلی ( قابل ارسال بصورت فایل).
2- مدارک و اسناد کاری شامل کپی جواز تأسیس و یا بهره برداری و . . .(در صورت داشتن).
3- فیش بانکی واریز مبلغ 4,000,000 ریال به حساب انجمن.

شارژ سالانه برای سال های بعد از سال عضویت، 4,000,000 ریال است و لازم است حداکثر تا پایان خرداد هر سال واریز گردد.

شماره حساب انجمن: 4435349376 بانک ملت شعبه دستغیب مشهد.
شماره 16 رقمی جهت واریز کارت به کارت: 1351 7009 3377 6104پس از طی فرآیند فوق الذکر نسبت به صدور گواهینامه و کارت عضویت و ثبت در لیست اعضاء در سایت اینترنتی اقدام خواهد شد.

بدیهی است مبالغ دریافتی در حساب انجمن ذخیره شده و با نظارت خزانه دار و مطابق با مصوبات هیئت مدیره و اختیارات قید شده در اساسنامه و جهت منافع کلیه اعضاء هزینه خواهد شد.
عضویت مقدماتی (در هر دو بخش صنفی و تبعی) بدون پرداخت هزینه و صرفاً در یک دوره 6 ماهه میسر خواهد بود. تمدید این دوره با موافقت هیئت مدیره امکانپذیر است. اعضای مقدماتی در سایت انجمن معرفی خواهند شد و گواهینامه و کارت عضویت و دیگر خدمات اداری و فنی به آنها تعلق نخواهد گرفت.
چنانچه مایل به دریافت پیامک های انجمن از طریق گوشی همراه خود هستید فرم زیر را تکمیل فرمائید.
$alert_status = $_GET["alert_status"];

if ($alert_status == 1) {
}else{
echo "
";
echo "";
}
?>