واحد تأمین (Supply Unit)

با توجه به اینکه یکی از اهداف مهم انجمن کنترل و نظارت بر تولید و ارتقاء کیفیت محصولات تولیدی توسط اعضاء می باشد تأمین تجهیزات و مواد اولیه مرغوب ضرورتی اجتناب ناپذیر خواهد بود. در این راستا "واحد تأمین" تحت نظارت و کنترل انجمن نسبت به تأمین تجهیزات، مواد اولیه، خدمات فنی و مهندسی و همکاری در فروش فرآورده راه اندازی گردیده است.
       محصولات مورد تأیید محدود به لیست اقلام مصوب "شورای تأمین" می باشد. این شورا با مدیریت رئیس هیئت مدیره انجمن و متشکل از اعضای هیئت مدیره و یک نفر بعنوان دبیر شورا نسبت به تشکیل پرونده و بررسی و ممیزی موارد پیشنهادی از طرف متقاضیان اقدام خواهد نمود. این لیست با "تأییدیه انجمن" بمرور تکمیل و فراگیر خواهد شد. امید است فعالیت موثر انجمن در این بخش باعث بهبود و ارتقاء کیفیت محصولات گردد.


مدیر مسئول واحد تأمین:
آقای سید محمد شریعت پناهی 09151584101از کلیه "تأمین کنندگان" دعوت می شود درخواست خود را (در مورد یک یا چند محصول خاص) برای اضافه شدن در لیست تأمین به دفتر انجمن ارائه نمایند تا پس از بررسی در "شورای تأمین" اقدامات مقتضی صورت گیرد. قابل توجه آنکه ارائه یک برند بصورت کلی در لیست تأمین میسر نیست و صرفا محصولی خاص پس از طی مراحل لازم مورد تأیید انجمن در بازه زمانی تعریف شده قرار خواهد گرفت.

بزودی ممیزی شرکت های متقاضی بیشتری انجام و در لیست معرفی خواهند شد.
نام شرکت: مونو پمپ بهلول
نوع عضویت: رسمی (طلائی)
کد عضویت: 1001-91
مدیر عامل: مریم بهلول
تلفن: 11-05135414006
فاکس: 05135414315
همراه 1: 09151114006
همراه 2: 09123612950
وبسایت: www.bohlulpumps.com
ایمیل: bohlulpumps@gmail.com
آدرس: مشهد
شهرک صنعتی توس، فاز 2، دانش 10، واحد 819

اقلام دارای گواهینامه کیفیت از انجمن:
1) مونوپمپ 80 سه فاز مخصوص بتن سبک.
2) مونوپمپ 70 تک فاز مخصوص بتن سبک.


اطلاعات تکمیلی


لطفاً با نظرات سازنده خود ما را در ارائه خدمات بهتر یاری دهید.