کالاهای دارای گواهینامه تخصصی کیفیت مربوط به شرکت مونوپمپ بهلول

1- مونوپمپ 80 سه فاز بهلول.

2- مونوپمپ 70 تک فاز بهلول.