عضويت در انجمن

فرم شماره 1: عضویت صنفی (تولید کنندگان بتن و قطعات بتنی سبک سلولی)
فرم شماره 2: عضویت تبعی (تأمین کنندگان تجهیزات، مواد و خدمات فنی و تجاری و صنایع مرتبط)
فرم شماره 3: عضویت علمی (اساتید دانشگاه ها، پژوهشگران و محققین)
فرم شماره 4: عضویت دانشجوئی (دانشجویان مراکز آموزشی و تحقیقاتی)

عضویت صنفی: افراد حقیقی و حقوقی فعال در زمینه تولید بتن و قطعات بتنی سبک سلولی (بلوک فوم بتن و گاز بتن اتوکلاوی و غیراتوکلاوی) و اجرای کف ریزی با فوم بتن.

عضویت تبعی: افراد حقیقی و حقوقی تأمین کننده تجهیزات، مواد و خدمات فنی و تجاری مرتبط با انواع بتن های سبک سلولی.

عضویت علمی: اساتید دانشگاهها، پژوهشگران و محققین مرتبط با اهداف انجمن.

عضویت دانشجوئی: دانشجویان مراکز آموزشی و تحقیقاتی علاقمند به موضوعات انجمن.

متقاضیان عضویت می بایست ابتدا نسبت به تکمیل و ارسال فرم درخواست (قابل دریافت در بالای همین صفحه) اقدام نمایند و پس از بررسی و موافقت هیئت مدیره، نسبت به پرداخت حق عضویت اقدام نمایند. عضویت تبعی عضویت غیرصنفی تلقی شده و پرداخت مبالغ توسط آنها جهت بهره مندی از پتانسیل های فنی و تجاری انجمن خواهد بود. عضویت های علمی و دانشجوئی بدون دریافت وجه و بصورت افتخاری صورت می گیرد. این اعضاء ضمن معرفی در سایت از امکانات و خدمات انجمن برخوردار خواهند بود.


مدارک لازم عبارتند از:
1- مدارک شناسائی فردی همراه با یک قطعه عکس پرسنلی ( قابل ارسال بصورت فایل).
2- مدارک و اسناد کاری شامل کپی جواز تأسیس و یا بهره برداری و . . .(در صورت داشتن).
3- تعهد نامه مبنی بر فعال بودن در گروه صنفی مورد نظر (چنانچه غیر از این برای انجمن اثبات شود بصورت یکطرفه نسبت به سلب عضویت اقدام خواهد شد).
4- فیش بانکی واریز مبلغ 50 میلیون ریال به حساب انجمن (پرداخت پس از تأیید اولیه از طرف انجمن مبنی بر پذیرش متقاضی).
(برای اعضای گروه صنفی فوم بتن کاران در کف ریزی مبلغ 20 میلیون ریال)

درخواست عضویت ابتدا به تأیید نماینده استانی انجمن و سپس به تأیید مدیر گروه صنفی مربوطه رسیده و سپس ضمن موافقت هیئت مدیره نسبت به پذیرش عضو جدید اقدام خواهد شد. اعضای انجمن در بدو ورود از پرداخت حق عضویت همان سال معاف بوده و برای سال های بعد می بایست مبلغ 20 میلیون ریال را حداکثر تا پایان خرداد هر سال به حساب انجمن واریز نمایند.
(برای اعضای گروه صنفی فوم بتن کاران مبلغ 10 میلیون ریال).

شماره حساب انجمن: 4435349376 بانک ملت شعبه دستغیب.
شماره 16 رقمی جهت واریز کارت به کارت: 1351 7009 3377 6104

توجه: لطفاً قبل از پرداخت هر گونه وجهی با دبیر انجمن هماهنگی لازم را بعمل آورید.پس از طی فرآیند فوق الذکر نسبت به صدور گواهینامه و کارت عضویت و ثبت در لیست اعضاء در سایت اینترنتی اقدام خواهد شد.

بدیهی است مبالغ دریافتی در حساب انجمن ذخیره شده و با نظارت خزانه دار و مطابق با مصوبات هیئت مدیره و اختیارات قید شده در اساسنامه و جهت منافع کلیه اعضاء هزینه خواهد شد.
عضویت مقدماتی (در هر دو بخش صنفی و تبعی) بدون پرداخت هزینه و صرفاً در یک دوره 6 ماهه میسر خواهد بود. تمدید این دوره با موافقت هیئت مدیره امکانپذیر است. اعضای مقدماتی در سایت انجمن معرفی خواهند شد و گواهینامه و کارت عضویت و دیگر خدمات اداری و فنی به آنها تعلق نخواهد گرفت.
چنانچه مایل به دریافت پیامک های انجمن از طریق گوشی همراه خود هستید فرم زیر را تکمیل فرمائید.
$alert_status = $_GET["alert_status"];

if ($alert_status == 1) {
}else{
echo "
";
echo "";
}
?>