اعضای دانشجوئی انجمن - دانشجویان مراکز علمی آموزشی


اعضای دانشجوئی انجمن شامل دانشجویان مراکز علمی و تحقیقاتی کشور علاقمند به موضوع فعالیت انجمن می باشند. عضویت در این بخش بصورت افتخاری بوده و امید می رود شناخت این پتانسیل های علمی باعث تعامل و همکاری فیمابین شده و منجر به ارتقاء کمی و کیفی تولید گردد. در اینجا از تمامی علاقمندان برای عضویت دعوت بعمل می آید. به این منظور لازم است نسبت به ارسال مشخصات فردی و رزومه کاری با هماهنگی دبیر انجمن اقدام گردد.اعضای دانشجوئی انجمن در مقطع تحصیلی دکتری (phd)


بازگشت به لیست اعضاء


نام: مرتضی ظریف قربانی
کد عضویت: 5001
تلفن: 05116089925
فاکس: 05116089925
همراه: 09155199311
وبسایت: www.novin.clcir.com
ایمیل: zarif.gh@gmail.com
رشته تحصیلی: عمران - سازه
مقطع تحصیلی: دکتری
محل تحصیل:


بازگشت به لیست اعضاء


نام: مریم ثاقب حسین پور
کد عضویت: 5002
تلفن: 05136046213
فاکس:
همراه: 09153095062
وبسایت:
ایمیل: mar.sagheb@gmail.com
رشته تحصیلی: عمران
مقطع تحصیلی: دکتری
محل تحصیل: مشهد، قاسم آباد، شهید یوسفی، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده معماری و شهر سازی


بازگشت به لیست اعضاء


نام: میثم صبور
کد عضویت: 5003
تلفن:
فاکس:
همراه: 09170001260
وبسایت:
ایمیل: saboor0110@gmail.com
رشته تحصیلی: مکانیک - گرایش تبدیل انرژی.
مقطع تحصیلی: دکتری
محل تحصیل: دانشگاه اصفهان.
آدرس: تهران، میدان فاطمی، خیابان کاج جنوبی، نبش خیابان فکوری، طبقه اول، واحد 2


بازگشت به لیست اعضاء


نام: شهرام شیرازیان
کد عضویت: 5004
تلفن:
فاکس:
همراه: 48745930190
وبسایت:
ایمیل: sh_shirazian@yahoo.com
رشته تحصیلی: زمين شناسي - گرایش تكتونيك (زمين شناسي ساختماني).
مقطع تحصیلی: دکتری
محل تحصیل: دانشگاه آزاد اسلامي – تهران شمال.
آدرس: تهران، پاسداران، خیابان مکران جنوبی، بوستان 74، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده علوم پایه


اعضای دانشجوئی انجمن در مقطع کارشناسی ارشد


بازگشت به لیست اعضاء


نام: احمد عباسی آغوی
کد عضویت: 6001
تلفن: 05112700767
فاکس: 05112700767
همراه: 09158136289
وب سایت:
ایمیل: ahmad.abbasi.aghouy@gmail.com
رشته تحصیلی: عمران - سازه
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل تحصیل: دانشگاه فردوسی مشهد


بازگشت به لیست اعضاء


نام: علی نعیمی منش
کد عضویت: 6002
تلفن: 05115029860
فاکس:
همراه: 09153071481
وب سایت:
ایمیل: ali_nm3000@yahoo.com
رشته تحصیلی: عمران - سازه
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل تحصیل: دانشگاه فریدون کنار شمال


بازگشت به لیست اعضاء


نام: احمد صادق
کد عضویت: 6003
تلفن: 05118660784
فاکس:
همراه: 09155037048
وب سایت:
ایمیل: sadegh4953@gmail.com
رشته تحصیلی: عمران - سازه
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل تحصیل: دانشگاه علوم تحقیقات خراسان رضوی
کارمند دانشکده فنی شهید منتظری مشهد با 22 سال سابقه


بازگشت به لیست اعضاء


نام: عبدالله ظریف
کد عضویت: 6004
تلفن: 05116022160
فاکس:
همراه: 09155099640
وب سایت:
ایمیل: amir.zarif.7@gmail.com
رشته تحصیلی: معماری اسلامی
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل تحصیل: مشهد، بلوار کلاهدوز، دانشگاه امام رضا
عضو گروه صنفی کف ریزی با فوم بتن - با کد عضویت 63-93


بازگشت به لیست اعضاء


نام: مریم سلیمی
کد عضویت: 6005
تلفن: 02143489830
فاکس:
همراه: 09128382469
وب سایت:
ایمیل: mary.salimi@gmail.com
رشته تحصیلی: مهندسی مواد (شناسائی و انتخاب مواد)
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل تحصیل: تهران، دانشگاه تربیت معلم شهید رجائی
کارشناسی مواد (متالورژی صنعتی) از دانشگاه صنعتی امیرکبیر.


بازگشت به لیست اعضاء


نام: یحیی احمدی
کد عضویت: 6006
تلفن: 05118787534
فاکس: 05118787534
همراه: 09155574127
وب سایت:
ایمیل: yahya.ahmady1985@yahoo.com
رشته تحصیلی: مهندسی عمران
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل تحصیل: دانشگاه فردوسی مشهد - استاد راهنما: دکتر قلعه نوئی


بازگشت به لیست اعضاء


نام: علی رضا پوستین چی
کد عضویت: 6007
تلفن: 05116020849
فاکس:
همراه: 09153119720
وب سایت:
ایمیل: pustinchialireza@gmail.com
رشته تحصیلی: مهندسی عمران
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل تحصیل: دانشگاه آزاد ساری


بازگشت به لیست اعضاء


نام: محمد صالح حسینی فرد
کد عضویت: 6008
تلفن: 03412711386
فاکس:
همراه: 09392281894
وب سایت:
ایمیل: ms.hoseniy@yahoo.com
رشته تحصیلی: صنایع چوب (چندسازه های چوبی)
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل تحصیل 1: تهران - دانشگاه تربیت مدرس
محل تحصیل 2: مازندران - شهرستان نور - دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس


بازگشت به لیست اعضاء


نام: مهدی آهنگر
کد عضویت: 6009
تلفن:
فاکس:
همراه: 09123232564
وب سایت:
ایمیل: ahangarmehdi@yahoo.com
رشته تحصیلی: مهندسی عمران
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل تحصیل: اراک، دانشگاه ازاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات مرکزی.


بازگشت به لیست اعضاء

p dir="rtl">
نام: فائزه میرزائی
کد عضویت: 6010
تلفن: 05138401619
فاکس:
همراه: 09155220839
وب سایت:
ایمیل: fmirzaee66@yahoo.com
رشته تحصیلی: معماری
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل تحصیل: مشهد، دانشگاه آزاد، قاسم آباد، استاد یوسفی.


بازگشت به لیست اعضاء


نام: میثم دانش
کد عضویت: 6011
تلفن:
فاکس:
همراه 1: 09381639648
همراه 2: 09141511340
وب سایت:
ایمیل: danesh_meysam@yahoo.com
رشته تحصیلی: عمران
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل تحصیل: زنجان، دانشگاه آزاد.


بازگشت به لیست اعضاء


نام: آرش رضا دوی
کد عضویت: 6012
تلفن: 05138641490
فاکس:
همراه: 09153810054
وب سایت:
ایمیل: arash1368253@yahoo.com
رشته تحصیلی: عمران - سازه
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل تحصیل: مشهد، اقبال لاهوری، سرافرازان 9


بازگشت به لیست اعضاء


نام: محسن ملکی
کد عضویت: 6013
تلفن: 02166370597
فاکس:
همراه: 09368855743
وب سایت:
ایمیل: ma100maleaki@gmail.com
رشته تحصیلی: عمران - زلزله
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل تحصیل: تهران، دانشگاه علم و فرهنگ

اعضای دانشجوئی انجمن در مقطع کارشناسی


بازگشت به لیست اعضاء


نام: حبیب فرجامی
کد عضویت: 7001
تلفن: 04122653860
فاکس:
همراه: 09143082163
وب سایت:
ایمیل: tisna.civilco@gmail.com
رشته تحصیلی: عمران - خاک
مقطع تحصیلی: کارشناسی
محل تحصیل: دانشگاه آزاد تبریز


بازگشت به لیست اعضاء


نام: مجید رضائی
کد عضویت: 7002
تلفن:
فاکس:
همراه: 09158808868
وب سایت:
ایمیل: Rezaee.majid_S8@yahoo.com
رشته تحصیلی:عمران
مقطع تحصیلی: کارشناسی
محل تحصیل: دانشگاه اقبال لاهوری، مشهد، سرافرازان 11


بازگشت به لیست اعضاء


نام: ابوالفضل مهدوی پور گوارشکی
کد عضویت: 7003
تلفن: 05116049257
فاکس: 05116067591
همراه: 09155022949
وبسایت: www.botonkhak.com
ایمیل: m.botonkhak@yahoo.com
رشته تحصیلی: عمران
مقطع تحصیلی: کارشناسی
محل تحصیل: دانشگاه آزاد مشهد - میدان راهنمائی


بازگشت به لیست اعضاء


نام: علی اصغر فیض اله زاده
کد عضویت: 7004
تلفن:
فاکس:
همراه: 09357001380
وبسایت: www.iransazehgostar.com
ایمیل: m.botonkhak@yahoo.com
رشته تحصیلی: عمران
مقطع تحصیلی: کارشناسی
محل تحصیل: تهران، صفا دشت، دانشگاه آزاد واحد صفا دشت


بازگشت به لیست اعضاء


نام: فاطمه تبریزی
کد عضویت: 7005
تلفن:
فاکس:
همراه: 09357001380
وبسایت: www.iransazehgostar.com
ایمیل: f.tabrizi67@gmail.com
رشته تحصیلی: عمران
مقطع تحصیلی: کارشناسی
محل تحصیل: کرج، دانشگاه پیام نور، واحد البرز مرکز


بازگشت به لیست اعضاء


نام: سروش قبادیان
کد عضویت: 7006
تلفن: 02177348103
فاکس: 02188888027
همراه: 09369969606
وبسایت:
ایمیل: sqcilil71@gmail.com
رشته تحصیلی: عمران - عمران
مقطع تحصیلی: کارشناسی
محل تحصیل: بابل، دانشگاه صنعتی نوشیروانی، دانشکده عمران


بازگشت به لیست اعضاء


نام: محسن غفرانی
کد عضویت: 7007
تلفن: 04533731351
فاکس: 04533731351
همراه: 09143527389
وبسایت:
ایمیل: Mohsenghofrani65@yahoo.com
رشته تحصیلی: عمران - عمران
مقطع تحصیلی: کارشناسی
محل تحصیل: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز


بازگشت به لیست اعضاء


نام: حجت حسن زاده نوده
کد عضویت: 7008
تلفن: 05136066270
فاکس:
همراه: 09105000322
وبسایت:
ایمیل: hojat.haa@gmail.com
رشته تحصیلی: عمران - عمران
مقطع تحصیلی: کارشناسی
محل تحصیل: مشهد، دانشگاه فردوسی، دانشکده مهندسیاعضای دانشجوئی انجمن در مقطع کاردانی


نام:
کد عضویت:
تاریخ عضویت:
تلفن:
فاکس:
همراه:
وب سایت:
ایمیل: >
رشته تحصیلی:
مقطع تحصیلی: کاردانی
محل تحصیل: