تحقیق و توسعهاعضای کارگروه:
مهندس کامران مددیان - مدیر
دکتر سعید رضا زارع
مهندس محسن سورگی


تحقیق و توسعه یکی از ارکان اصلی فعالیت انجمن تلقی می شود. در این راستا نسبت به راه اندازی و تجهیز پایلوت تحقیقاتی انجمن در محل یکی از شرکت های عضو اقدام گردیده است. در شرایط فعلی این محل به تجهیزات میکسر فوم بتن آزمایشگاهی با ظرفیت 200 لیتر، فوم ژنراتور آزمایشگاهی با ظرفیت 50 لیتر، نمونه گیرهای مکعبی 10 سانتی متری و سیستم عمل آوری بخاری آزمایشگاهی 50 لیتری مجهز گردیده است.

    گروه تحقیق و توسعه نسبت به معرفی پروژه های تحقیقاتی و دانشگاهی نیز اقدام نموده است. در این راستا عناوین پژوهشی زیر جهت طرح های پژوهشی و پروژه های تحصیلات تکمیلی به مراکز تحقیقاتی و دانشگاه های گوناگون ارائه می شوند:


1- بررسی تأثیر عیار سیمان بر مقاومت فشاری بتن سبک کفی.
2- مطالعه و بررسی جزئیات اجرائی نصب بلوک های بتن سبک کفی.
3- بررسی تأثیر نسبت آب به سیمان بر مقاومت فشاری بتن سبک کفی.
4- طرح اختلاط بهینه فنی و اقتصادی در تولید بلوک های بتن سبک کفی.
5- بررسی و مطالعه اثر فوق روان کننده ها بر مقاومت فشاری بتن سبک کفی.
6- بررسی اثر بلوک دوسر فاق در کاهش عیوب نصب بلوک های بتن سبک کفی.
7- بررسی اثر عیار سیمان بر جمع شدگی ناشی از خشک شدن بتن سبک کفی.
8- بررسی و مطالعه نحوه عمل آوری بر مقاومت فشاری بتن سبک کفی.
9- بررسی اثر آب عمل آوری شده بر مقاومت فشاری بتن سبک کفی.
10- مطالعه عوامل مؤثر بر ترک های موئی در بتن سبک کفی.
11- بررسی و مطالعه مقاومت به ضربه در بتن سبک کفی.
12- بررسی و مطالعه خواص حرارتی بتن سبک کفی.
13- بررسی و مطالعه خواص صوتی بتن سبک کفی.
14- اثر سبکدانه ها بر خواص بتن سبک کفی.

با توجه به نو بودن تکنولوژی تولید بتن های سبک این انجمن مباحث فوق را جهت تعریف موضوع پایان نامه های تحصیلات تکمیلی و کارشناسی پیشنهاد می نماید. بدیهی است امکانات لازم جهت تهیه نمونه و مطالعات میدانی از طرف شرکت های تولیدی عضو این انجمن قابل تأمین می باشد.

در ادامه مشخصات پروژه های دانشجوئی پایان یافته و یا در حال اجرای انجمن ارائه می گردد:


عنوان پروژه: بررسی میدانی ویژگی های بلوک های بتن سبک کفی تولید شده با مصالح بومی شمال شرق ایران.
استاد راهنما: دکتر محمد رضا توکلی زاده.
نام دانشجو: احسان نجاری مقدم.
محل تحصیل: دانشگاه آزاد - واحد علوم و تحقیقات خراسان رضوی - نیشابور
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
وضعیت پروژه: خاتمه یافته
تلفن:
فاکس:
همراه: 09371153085
وبسایت:
ایمیل: ehsan.nm@gmail.com
آدرس: مشهدعنوان پروژه:
استاد راهنما:
نام دانشجو:
محل تحصیل:
مقطع تحصیلی:
وضعیت پروژه:
تلفن:
فاکس:
همراه:
وبسایت:
ایمیل:
آدرس: