آزمایشگاه تخصصی بتن های سبک سلولیمدیر آزمایشگاه: آقای ابوالفضل گوارشکی
همراه: 09155022949

راه اندازی اولین آزمایشگاه تخصصی بتن های سبک سلولی (CLC) در کشور
اولین آزمایشگاه تخصصی بتن های سبک سلولی (CLC) کشور توسط انجمن بتن سبک سلولی ایران با همکاری شرکت بتن خاک (نماینده رسمی شرکت آزمون) به نمایندگی آقای گوارشکی در مشهد راه اندازی شد. این آزمایشگاه مجهز به تجهیزات لازم برای انجام آزمایشات گوناگون در رابطه با الزامات فنی بتن و بلوک های سبک سلولی از نوع گاز بتن و فوم بتن می باشد. همچنین استانداردها و روش های آزمون متناسب با این نوع از بتن های سبک در بانک اطلاعاتی جمع آوری و مورد استفاده قرار خواهد گرفت. امکان انجام آزمون برای همه فعالین در زمینه این نوع از بتن های سبک در سراسر کشور وجود دارد. لیست قیمت زیر تعرفه انجام آزمایشات را نشان می دهد. اعضای انجمن از 30 درصد تخفیف برخوردارند.