اعضای انجمن در گروه صنفی گاز بتن غیراتوکلاوی

آقای مهندس حسین خانجانی
مدیر گروه صنفی بلوک گاز بتن غیر اتوکلاوی (NAC) کشور


نام شرکت: پولاد خشت خراسان
نوع عضویت: رسمی (طلائی)
کد عضویت: 68-92
مدیر عامل: حسین خانجانی
تلفن: 05136042434
فاکس: 05137524959
همراه: 09155037865
وب سایت: www.pooladkhesht.com
ایمیل 1: info@pooladkhesht.com
ایمیل 2: pooladkheshtkhorasan@yahoo.com
فعالیت: تولید کننده بلوک سبک گازی NAC
آدرس کارخانه: مشهد، شهرک صنعتی چناران، خیابان صنعت 30، قطعه 550
آدرس دفتر: مشهد، ابتدای بلوار فرامرز عباسی، ساختمان 55، طبقه 5، واحد 25

  اعضای گروه صنفی گاز بتن غیر اتوکلاوی (NAC):
 • 92-55 آرمان صاین پارسه - اصفهان
 • 92-56 طوس خشت خراسان - مشهد
 • 92-62 سارای تکین غرب - میاندوآب
 • 92-68 پولاد خشت خراسان - مشهد (عضو طلائی)
 • 93-85 پولاد اسکان - مشهد
 • 93-86 حباب طلائی - لاهیجان
 • 95-137 شرکت عمارت - افغانستان (کابل)
 • 96-143 بلوک عایق ورکان - گلستان • نام شرکت: آرمان صاین پارسه
  نوع عضویت: رسمی
  کد عضویت: 55-92
  مدیر عامل: سید یوسف صدرعاملی
  تلفن: 03136308872
  فاکس: 03132605070
  همراه 1 (سید یوسف صدر عاملی): 09132152482
  همراه 2 (مسعود نریمانی): 09131080703
  وب سایت: www.sayen_co.com
  ایمیل: masnar86@yahoo.com
  فعالیت: تولید کننده بلوک سبک گازی NAC
  آدرس کارخانه: اصفهان، جاده نائین، منطقه صنعتی جلادران
  آدرس دفتر: اصفهان، کنارگذر پل غدیر، کوچه 7، پلاک 12، واحد 3 و 4

  بازگشت به لیست اعضاء
  نام شرکت: طوس خشت خراسان
  نوع عضویت: رسمی
  کد عضویت: 56-92
  مدیر عامل: محمد مهدی باقری
  تلفن: 05116780322
  فاکس: 05116780321
  همراه: 09151154706
  وب سایت:
  ایمیل:
  فعالیت: تولید کننده بلوک سبک گازی NAC
  آدرس کارخانه: مشهد، جاده آرامگاه فردوسی، روبروی حاجی آباد، خ آریا 1، قطعه 5

  بازگشت به لیست اعضاء
  نام شرکت: سارای تکین غرب
  نوع عضویت: رسمی
  کد عضویت: 62-92
  مدیر عامل: سلمان زیرکیان
  تلفن: 04811151878
  فاکس: 04812351878
  همراه: 09144810839
  وب سایت:
  ایمیل: zirakian@yahoo.com
  فعالیت: تولید کننده بلوک سبک گازی NAC
  آدرس کارخانه: میاندوآب، کیلومتر 8 جاده شاهین شهر، شهرک صنعتی میاندوآب، کارخانه بتن آماده و سبک سارای تکین غرب

  بازگشت به لیست اعضاء

  نام شرکت: پولاد خشت خراسان
  نوع عضویت: رسمی (طلائی)
  کد عضویت: 68-92
  مدیر عامل: حسین خانجانی
  تلفن: 05136042434
  فاکس: 05137524959
  همراه: 09155037865
  وب سایت: www.pooladkhesht.com
  ایمیل 1: info@pooladkhesht.com
  ایمیل 2: pooladkheshtkhorasan@yahoo.com
  فعالیت: تولید کننده بلوک سبک گازی NAC
  آدرس کارخانه: مشهد، شهرک صنعتی چناران، خیابان صنعت 30، قطعه 550
  آدرس دفتر: مشهد، ابتدای بلوار فرامرز عباسی، ساختمان 55، طبقه 5، واحد 25

  بازگشت به لیست اعضاء
  نام شرکت: پولاد اسکان
  نوع عضویت: رسمی
  کد عضویت: 85-93
  مدیر عامل: مریم ثاقب حسین پور
  تلفن: 05132673540
  فاکس: 05132673539
  همراه: 09154047370
  وب سایت:
  ایمیل:
  فعالیت: تولید کننده بلوک سبک گازی NAC
  آدرس کارخانه: مشهد، کیلومتر 15 بزرگراه آسیائی، روبروی چهار فصل
  آدرس دفتر: مشهد، آزاد شهر، معلم 8، پلاک 82

  بازگشت به لیست اعضاء
  نام شرکت: حباب طلائی
  نوع عضویت: رسمی
  کد عضویت: 85-93
  مدیر عامل: مرتضی برکتان
  تلفن: 01342472701
  فاکس: 01342474780
  همراه: 09111458630
  وب سایت:
  ایمیل: zirakian@yahoo.com
  فعالیت: تولید کننده بلوک سبک گازی NAC
  آدرس کارخانه: استان گیلان، سیاهکل، شرکت صنعتی ازبرم (بتن آماده پایا)
  آدرس دفتر: استان گیلان، لاهیجان، کاشف شرقی، نبش کاشف 12

  بازگشت به لیست اعضاء

  نام شرکت: عمارت - افغانستان (کابل)
  نوع عضویت: رسمی
  کد عضویت: 137-95
  مدیر عامل: سید هادی مزیدی (به نمایندگی)
  تلفن: 0093786344871
  فاکس:
  همراه: 09153112475
  وب سایت: www.isccaf.wixsite.com/iscc
  ایمیل: info@isccafl.com
  فعالیت: تولید کننده بلوک سبک گازی NAC
  آدرس کارخانه: افغانستان، کابل

  بازگشت به لیست اعضاء

  نام شرکت: بلوک عایق ورکان
  نوع عضویت: رسمی
  کد عضویت: 143-96
  مدیر عامل: نوید نژادحسین
  تلفن: 01734408682
  فاکس: 01734408285
  همراه 1: 09126800021
  همراه 2: 09111712619
  وب سایت: www.warkan.com
  ایمیل: nezhadhossein@warkan.com
  فعالیت: تولید کننده بلوک سبک فوم بتن و گاز بتن غیراتوکلاوی و گچ بتن
  آدرس کارخانه و دفتر: استان گلستان، شهرک صنعتی ترکمن (پنج پیکر)، مختوم قلی 5

  بازگشت به لیست اعضاء
  لطفاً با نظرات سازنده خود ما را در ارائه خدمات بهتر یاری دهید

  (ارسال مستقیم به هیئت مدیره)