منابع علمی بلوک سبک فوم بتن FCB - References

لطفاً برای دانلود بر روی عنوان مربوطه کلیک کنید. همچنین برای تهیه پک کامل مجموعه مقالات بصورت CD با دبیر انجمن تماس حاصل فرمائید.


مقالات علمی راجع به بلوک سبک فوم بتن (FCB):

جداول و تصاویر مفید :

نوآوریهای ثبت شده (Patents) :استاندارد های ملی و بین المللی (Standards) :مقالات عمومی راجع به انواع بتن سبک:

مقالات علمی راجع به بتن های سبکدانه:لطفاً با نظرات سازنده خود ما را در ارائه خدمات بهتر یاری دهید