منابع علمی گاز بتن اتوکلاوی AAC - References

لطفاً برای دانلود بر روی عنوان مربوطه کلیک کنید. همچنین برای تهیه پک کامل مجموعه مقالات بصورت CD با دبیر انجمن تماس حاصل فرمائید.


مقالات علمی راجع به بتن های سبک گازی اتوکلاوی (AAC):

استاندارد های ملی و بین المللی (Standards) :


مقالات عمومی راجع به انواع بتن سبک:

مقالات علمی راجع به بتن های سبکدانه:لطفاً با نظرات سازنده خود ما را در ارائه خدمات بهتر یاری دهید